Navigácia

Piatok 19. 1. 2018

Kalendár

Novinky

 • Nie je nič lepšie, ako začať nový kalendárny rok skvelými správami. Na konci starého roka bola vyhodnotená výtvarná súťaž "Vianočná pohľadnica 2017", ktorú organizovalo Centrum voľného času v Bojniciach. Naši žiaci, ktorí pod vedením pani učiteľky Košianovej vytvorili a poslali svoje práce, dosiahli veľmi pekné výsledky.

  Sofia Jonisová 1. miesto

  Dominika Čúzyová 2. miesto

  Lenka Hudecová 3. miesto

  Pavel Barta a Mathias Zeleník čestné uznanie

 • Nadišiel posledný "pracovný" deň v roku pre našich žiakov. Blížia sa Vianoce a deti sa už tešia na prázdniny. Všetci dúfame, že počas prázdnin napadne sneh a Vianoce budú biele. Predtým sa ale žiaci na rozlúčku so starým rokom pripravili. V triedach si pripravili posedenie, drobné pohostenie. Navyše žiaci, ktorí navštevujú krúžok "Šikovníček", si pripravili krátke pásmo, ktorým si priblížili niektoré predvianočné a vianočné zvyky. Fotografie a video sú toho dôkazom.

  Fotogaléria Video

 • Hneď na začiatku decembra sme si v škole navodili vianočnú atmosféru. Pani učiteľky spolu so žiakmi krásne vyzdobili školu. Pripravili sme miesta pre našich hostí, ktorí opäť prišli predviesť svoje umenie pri tvorbe vianočných ozdôb, dekorácií. Po roku sme sa stretli s maželmi Čepkovcami, ktorí sú už naši "stáli" hostia. Či už je to pečenie vianočných oblátok alebo trubičiek, alebo zdobenie a v prípade detí hneď aj jedenie chutných medovníkov, ktoré upiekli naše pani kuchárky. Pani učiteľky so školy, pani vychovávateľka a aj pani učiteľky z materskej školy mali taktiež stále plné ruky práce. Po roku nás milo prekvapila aj pani Sluková (mamička našej bývalej žiačky). Prišla medzi nás, opäť deťom ukázala niečo zo svojho umenia.

 • V predvianočnom čase v škole vítame predškolákov. Už tradične si pre nich a pre rodičov pripravujeme otvorenú hodinu, na ktorej všetci vidia, ako to vyzerá v škole pri riadnom učení sa. No vzhľadom na to, že je to v popoludňajších hodinách, tak to "učenie" je síce riadne, no aj plné zábavy, hier. Presvedčili sa o tom tí, ktorí prišli do školy (veľká škoda, že ich nebolo viac). Všetky tieto šikovné deti ukázali, že do 1. ročníka sú riadne pripravení. Zvládli rozprávku "O psíčkovi a mačičke", všetky úlohy, ktoré si pre ne pripravila pani učiteľka.

 • Po niekoľkých rokoch, kedy sa do tejto vedomostnej súťaže neprihlásil dostatočný počet žiakov, sme tento školský rok riešili úlohy súťaže "VŠETKOVEDKO". Desať žiakov od druhého po štvrtý ročník sa pasovalo s úlohami, ktoré si pre nich pripravili organizátori tejto súťaže. Samotné výsledky sa dozvieme neskôr, no veríme, že úlohy boli zaujímavé a budeme mať dosť úspešných riešiteľov.

  Fotogaléria

 • V sobotu 25.11.2017 sa už tradične konalo na pôde Fakulty informačích technologii Vyššího učení technického v Brne medzinárodné finále tvorivej programátorskej súťaže CREATIVE BALTIE 2017. Do finále postúpili jvíťazi jednotlivých kategórií z každej zúčastnenej školy. Našu školu reprezentovali traja žiaci: Sofia Jonisová z tretej triedy v kategórii A a dvaja chlapci zo štvrtej triedy - Samuel Michallik a Patrik Stachera - v kategórii B. Všetci súťažiaci museli svoje projekty odprezentovať pred obecenstvom a odbornou porotou, ktorú tvorili bývalí víťazi tejto súťaže. Chlapci skončili vo svojej kategórii na peknom 11. mieste a Sofia dosiahla krásny úspech, keď obsadila v kategórii A 3. miesto. Všetci traja si zaslúžia veľké uznanie, pretože nie je to ľahké uspieť v takejto súťaži v konkurencii výborných programátorov z troch krajín. Obrovské poďakovanie patrí rodičom všetkých detí, ktorí obetovali prípadnému úspech svojich detí čas, merali ďalekú cestu, držali im palce počas samotnej súťaže a samozrejme zabezpečili bezpečnú prepravu detí na súťaž a domov. Veríme, že aj úspech, ale aj fakt, že neskončili medzi úplne najlepšími, ich od ďalšej práce neodradia.

 • Opäť sme sa zapojili do projektu, ktorý okrem podpory čitateľskej gramotnosti má za úlohu nadväzovať kontakty. My sme takýto kontakt nadviazali minulý školský rok so Základnou a materskoou školou v obci Dřísy. Minulý školský rok navštívili našu školu pani ičiteľky z Čiech. Tento školský rok sme zatiaľ zrealizovali výmenu záložiek poštou, no chceli by sme sa tiež s našimi kamarátmi stretnúť osobne. Veríme, že sa nám to podarí. Deti z materskej školy, ale aj žiaci zo všetkých tried základnej školy sa záložkám veľmi potešili.

 • Tak ako po iné roky, aj tentokrát sme tretiakov zapojili do informatickej súťaže "iBobor". Počas dvoch dopoludní súťažili v dvoch kategóriách - DROBCI a BOBRÍCI. Každý si overil svoje znalosti v rôznych oblastiach. Každý sa snažil, no nie každý môže vyhrať. Napriek tomu sa v nšej škole našlo dosť úspešných riešiteľov.

  Tu sú:

  - z tretieho ročníka: Sofia Jonisová, Adrián Masár

  - zo štvrtého ročníka: Diana Ďurišová, Matej Hanzel, Lenka Hudecová, Laura Košianová, Alexandra Mešinová, Sebastián Mlátko

 • Dňa 13.11.2017 sme pozvali našich prvákov na návštevu do MŠ. Na úvod sme sa privítali s kamarátmi, ktorí tiež navštevovali našu materskú školu. Zarecitovali sme im krátke básne a zaspievali piesne. Aby sme nezabudli na ich návštevu, darovali nám krásny darček, ktorý pre nás zhotovila pani učiteľka so svojimi žiakmi. Čas nám pri spoločnom stretnutí rýchle ubehol a my sa tešíme, keď k nám opäť prídu na návštevu.

  Fotogaléria

 • Už nám bolo za našimi kamarátmi, ktorí chodili do našej MŠ smutno a preto sme sa rozhodli ich navštíviť v Základnej škole. Boli sme zvedaví, čo sa už v škole naučili a koľko už poznajú písmen. Veľmi milo nás prekvapilo, ako už vedia krásne čítať. Držíme im palce, nech sa im darí aj naďalej.

  Fotogaléria

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Školská 375/23 Čereňany
  Školská 375/23, 972 46 Čereňany
 • +421 x 046 5495 150

Fotogaléria