Navigácia

Nedeľa 22. 4. 2018

Kalendár

Novinky

 • Skvelý úspech dosiahla na okresnom kole súťaže v speve slovenskej ľudovej piesne "SLÁVIK SLOVENSKA" naša prváčka Terézia MACEKOVÁ. Po víťazstve v školskom kole triumfovala aj v kole okresnom. V 1. kategórii obsadila v konkurencii dvadsiatichtroch súťažiacich 1. miesto. Veľké poďakovanie v tomto smere patrí rodinným príslušníkom Terezky, ktorí zabezpečili výber piesní, hudobný doprovod (o ten sa postaral Šimon Macek, Terezkin brat, mimochodom takisto náš bývalý žiak) a aj dopravu na súťaž. Ďakujeme za skvelú reprezentáciu a budeme držať palce ďalej.

 • Tak, ako sme sľúbili, prinášame oficiálne výsledky okresného kolasúťaže v programovaní, ktoré sa konalo v Kamenci pod Vtáčnikom. Našu školu reprezentovalo šesť žiakov, traja v kategórii A (žiaci 1. - 3. ročníka) a traja v kategórii B (žiaci 4. - 6. ročníka). No a výsledky sú takéto:

  Kategória A: Sofia Jonisová - 3. miesto, Mathias Zeleník - 4. miesto (obaja sú nominovaní do krajského kola), Tobias Mlátko - 8. miesto.

  Kategória B: Patrik Stachera - 2. miesto, Samuel Michalik - 3. miesto (obaja sú nominovaní do krajského kola), Sebastián Mlátko - 8. miesto.

 • Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ:

  • dieťa sa do MŠ prijíma k začiatku školského roka, teda k septembru 2018, na základe odovzdania prihlášky k 11.máju 2018
  • na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od 36 rokov, ak dieťa ovláda hygienické návyky.

  • prednostne sa prijíma dieťa s odloženou školskou dochádzkou, dieťa ktoré dovŕšilo 5 rokov a dieťa s trvalým pobytom v obci Čereňany

  • v priebehu školského roka budú deti prijímané, len ak budú voľné miesta

  • písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do MŠ k začiatku školského roku dostane rodič najneskôr do 30. augusta 2018

 • Tak, ako po iné roky, aj tento rok sme sa zapojili do Dňa narcisov. Naši dobrovoľníci spolu s pani učiteľkou zbierali peniažky, ktoré poputujú na konto "Ligy proti rakovine". Sme radi, že sme takýmto spôsobom mohli pomôcť dobrej veci. Poččas trvania zbierky sme vyzbierali sumu 154,- €. Všetkým, ktorí prispeli, patrí veľká vďaka.

  Fotogaléria

 • Základná škola organizuje zber papiera. Kontajner je pristavený v areáli školy, kde môžete papier priniesť. Kontajner bude pristavený do naplnenia alebo najdlhšie do stredy 18.4.2018.

  Ďakujeme

 • Tak, ako orrganizátori sľúbili, na začiatku týždňa sme dostali výsledky súťaže "Matematický klokan". Každý žiak obdržal súťažný kód, pomocou ktorého si môže tu pozrieť svoju prácu, čo mal dobre a čo nie. No a tu uvádzame nsšich troch najúspešnejších žiakov:

  Pavol RUMANA (1. ročník) - percentil 91,6

  Sofia JONISOVÁ (3. ročník) - percentil 88,2

  Dávid ĎURIŠ (1. ročník) - percentil 74,8

  Poznámka: Percentil je údaj, ktorý znamená, koľko percent súťažiacich z celkového počtu žiak predbehol. Teda, ak je 100 súťažiacich, percentil napr. 60,0, to znamená, že zo 100 súťažiacich predbehol 60. Percentil je v prípadoch testovaní zaujímavejší údaj ako počet bodov a z nich vypočítané percentá alebo známka.

 • Dňa 9.4.2018 sa otvorili brány našej základnej školy i pre našich predškolákov a ich rodičov. Tu mohli nazrieť do tried a mohli dozvedieť všetko, ako sa v nej učí. Pútavou postavičkou pre predškolákov bola postavička z rozprávky-„ Šrek,, ktorá vítala deti, ktoré sa prišli do školy zapísať. Bol to veľmi významný deň v ich živote. Počas zápisu deti prejavili množstvo schopností, zručností a vedomostí, ktoré nadobudli vďaka svojim rodičom a pani učiteľkám v materskej škole. Veríme, že nadšenie našich predškolákov a radosť rodičov zo svojich ratolestí v septembri bude rovnaká, ako v deň zápisu.

 • Po Veľkej noci sa v našej škole konalo školské kolo v speve slovenskej ľudovej piesne - Slávik Slovenska. Osemnásť žiakov postúpilo z triednych škôl do kola školského. Jednu kategóriu tvorili žiaci 1. - 3. ročníka. Štvrtáci boli samostatná kategória. Tam spievali dvaja chlapci. No a v prvej kategórii porota určila iba prvé a druhé miesto. Prvé miesto a postup do okresného kola si vyspievala T. Maceková. Druhé miesto obsadila S. Jonisová. Všetkým, ktorí sa zúčastnili oboch kôl, patrí veľká pochvala.

 • Presne na Deň učiteľov pripadol termín konania okresného kola súťaže v programovaní BALTIE 2018. V základnej škole v Kamenci pod Vtáčnikom sa stretlo 24 mladých programátorov z piatich škôl v okrese, aby zabojovalo o postup do krajského kola. Našu školu reprezentovalo šesť žiakov od prvého po štvrtý ročník. Mali deväťdesiat minút na to, aby zvládli naprogramovať čo najviac z ôsmich pripravených zadaní. My budeme teraz netrpezlivo čakať na výsledky a na to, kto z našich žiakov bude môcť pokračovať v krajskom kole a možno aj v medzinárodnom finále, ktoré bude tento rok v poľskom Krakove. Tie oficiálne by sa mali objaviť v polovici apríla.

 • Celkom netradične chcela naša prvácka pani učiteľka motivovať svoje deti k čítaniu. Pozvala svojich žiakov stráviť noc v škole. Noc s Andersenom. Vo štvrtok poobede sa stretli vo svojej prváckej triede. Najskôr sa dozvedeli, kto bol Hans Christian Andersen a zistili, že jeho rozprávky, napríklad O škaredom káčatku, Cisárových nových šatách alebo O statočnom cínovom vojačikovi, poznajú. Zoznámili sa s jeho podobizňou, životnými cestami, tvorbou a riešili spoločne úlohy o Buratinovi (Pinocchiovi) a tatkovi Karlovi (Gepetovi), ktoré im pomôžu nadobúdať nielen čitateľské zručnosti, ale aj rutinu čítania s porozumením, tak dôležitého pri súčasných módnych testovania žiakov v piatom a deviatom ročníku. Ak sa chceli deti dostať až k nočnej hre na školskú schovávačku, museli splniť niekoľko úloh. Napríklad prečítať pani učiteľke časť z knihy, ktorú si sami vybrali. Alebo absolvovať hru na zvieratá. Pri nej sa deti učili správne klásť otázky tak, aby zistili, aké zvieratko samé predstavujú. Cibrili si svoju rozhľadenosť a divergentnosť v myslení. Spoločne sa rýchlo dostali cez ďalšie úlohy od kreslenia až po chrumkavé papanie výbornej pizze a tichúčko dokázali počúvať aj čítanie pani učiteľky. Tá sa s nimi za odmenu naozaj zahrala na nočnú schovávačku, aby zadosťučinila detskej radosti a pred polnocou ich odmenila kreslenou rozprávkou na interaktívnej tabuli. Zaspávali všetci spolu v jednej triede na žinenkách v spacákoch a na obľúbených podhlavníčkoch, ktoré im zabezpečili rodičia.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Školská 375/23 Čereňany
  Školská 375/23, 972 46 Čereňany
 • +421 x 046 5495 150

Fotogaléria